Aktuelt

Måtte kjempe for å få tilbake leilighet: - Omsider punktum i en langvarig sak

Da kvinnen (65) kom på sykehjem, ga Fylkesmannen leiligheten hennes bort. Hun måtte gå til retten for å få tilbake eierskapet til sitt eget hjem. Nå har Høyesterett avvist anken...

Hus på fremmed grunn

Advokat Anne Sundøy holdt foredraget «Hus på fremmed grunn» under Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling i Trondheim den 23. – 24. september.

Har du vært utsatt for ulykke eller sykdom?

Da kan du ha krav på erstatning. Sammen har vi 50 års erfaring fra arbeid med erstatningssaker og trygd, og vi er ledende på disse områdene i vår landsdel.

Wigemyr er størst på Sørlandet!

Vi i Wigemyr er nå det største advokatfirmaet på Sørlandet!!! Vi er stolte og glade over at vi stadig får nye oppdrag og klienter. Finansavisen viste tabellen...

Leieregulering ved boligutleie

Når utleier og leietaker har avtalt husleie så ligger leien i utgangspunktet fast, men husleieloven åpner for to unntak – indeksregulering og regulering til gjengs leie.

Kommunen dekker saksutgiftene til Alethia

Kristiansand kommune dekker i sin helhet advokatutgiftene familien Elliott har hatt i den fire år lange kampen for å gi datteren Alethia et forsvarlig botilbud.

Blir varamedlem i klagenemd

Advokat Johan F. Gjesdahl er oppnevnt som varamedlem i Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Kjell Bentestuen er vår nye partner

Vi er glade for å få enda en dyktig jurist og erfaren advokat på laget.

Hva betyr den nye arveloven?

Den nye arveloven ble vedtatt av Stortinget i mai 2019 og erstatter den gamle loven fra 1972. Med denne endringen er reglene om arv og skifte nå regulert i samme arvelov.