Aktuelt

Krav mot utbygger - mangler ved fellesarealer.

Mange leilighetsbygg er organisert som eierseksjonssameier. Et eierseksjonssameie er ikke et selvstendig juridisk subjekt.

Skiftesamling i Agder Tunnelservice AS - konkursbo

Bostyrer er advokat (H) Kai Knudsen i Advokatfirma Wigemyr. Borevisor er statsautorisert revisor Eivind Balke Thue.

Årsregnskap 2023

Årsregnskapet for Advokatfirma Wigemyr for 2023 er nå godkjent.

Får grunneierne godt nok betalt for energiressursene?

For grunneiere kan avtaler om utleie til energiproduksjon gi viktige tilskudd til annen drift.

Styre i Wigemyr

Firmaet vårt fortsetter å vokse. Saksmengden øker, omsetningen øker og vi blir stadig flere advokater.

Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Høyesterett kom nylig til at NAV har praktisert reglene om foreldrepenger feil for barn født frem til 01.10.21

Ny partner

Senioradvokat Rune Alsted Amundsen inngår som ny partner fra 1. januar 2024.

Advokat Johan F. Gjesdahl har fått møterett Høyesterett

Vår dyktige kollega, Johan F. Gjesdahl, har fått sak inn for Høyesterett

Ny styreleder for styret ved Handelshøyskolen ved UiA

Herman Dahl

Herman Dahl er ny trainee hos oss.

Åsmund Mjåland blir visepresident i Norges Røde Kors

Landsmøte i Norges Røde Kors har valgt advokat Åsmund Mjåland til ny visepresident

Konkursåpning i Sør Drift AS - drivere av Jonas B Gundersen

Har du vært ansatt i selskapet ta kontakt med Else Berit Porsbøll, ebp@wigemyr.no, for opplysninger om Statens lønnsgarantifond.

Vi beholder plassen som Sørlandets største advokatkontor

Vi i Wigemyr er strålende fornøyde med å holde plassen som Sørlandets største selvstendige advokatkontor.

Tilgang til journaler og ev. videre behandlingsoppfølging etter konkurs i fem Alero- selskaper

Det er mange spørsmål om pasientjournaler i de selskapene som har gått konkurs. Se også oppdatert informasjon fra Statsforvalteren i Agder.

Fem Alero – selskaper er slått konkurs – advokat Kai Knudsen er oppnevnt som bostyrer

Har du vært ansatt i selskapet ta kontakt med Else Berit Porsbøll, ebp@wigemyr.no, for opplysninger om Statens lønnsgarantifond.

Ny advokatfullmektig

Emma Myklebust Eggen begynner nå hos oss som advokatfullmektig.

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har fått godkjent sin søknad om å få opprette master i rettsvitenskap, og planlegger oppstart i august 2023.

Medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd for perioden 2023-2026.

Rekonstruksjonsloven - Norges svar på amerikanske chapter 11

Rekonstruksjonsloven kan være et effektivt instrument for å rydde opp i virksomhetens gjeldsproblemer.

Solcelleanlegg og vindparker

Det er stort behov for økt produksjon av strøm i årene fremover, og vi ser stadig nye planer om etablering anlegg for produksjon av vind-, sol- og...

Helge Wigemyr blir seniorrådgiver

Helge Wigemyr er fra 1. januar 2023 seniorrådgiver hos oss. Det betyr at han fra samme dato ikke lenger driver advokatvirksomhet.

Vi er i vekst

Vi er i vekst, og har plass til flere dyktige advokater på laget.

Medlem i Vennesla Næringsforening

Husleie og strømpriser

Prisen for strøm har økt betydelig det siste året med store ekstrakostnader for landets husholdninger. Ekspertenes spådommer tilsier at...

Ikke hjemmel for å pålegge en part personundersøkelse hos privat sakkyndig

Protector Forsikring ønsket at en privat part skulle pålegges personundersøkelse hos privat sakkyndig. Agder lagmannsrett fant at det ikke forelå...

Bruk av fellesarealer i sameier

Kan man kreve å benytte fellesarealer alene?

Forsikring som dekker advokatkostnader

Trenger du advokat, men er bekymret for kostnader?

Ulovlige leiligheter

For den som har litt ekstra plass i boligen kan det være god butikk å leie ut kjelleren eller loftet.

Boligspekulasjon og hyblifisering

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt såkalt «hyblifisering» hvor boliger eller leiligheter tilrettelegges for bruk av flere...

Kritikk av pasientskadeordningen

Pasientskadeerstatningsordningen er under kritikk, og adv. Inger Johansen ved vårt kontor er en av flere advokater som er kritiske til ordningen.

Kjøpe eller selge bolig? Disse reglene endres fra 1. januar 2022

1. januar endres avhendingsloven. Loven regulerer salg av brukte boliger og eiendom. Hva betyr endringene for deg som skal kjøpe eller selge bolig...

Trygghet gjennom fremtidsfullmakt

Gjennom en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvordan dine interesser skal ivaretas når du ikke lenger er i stand til å ivareta dem selv. Hos Wigemyr...

Måtte kjempe for å få tilbake leilighet: - Omsider punktum i en langvarig sak

Da kvinnen (65) kom på sykehjem, ga Fylkesmannen leiligheten hennes bort. Hun måtte gå til retten for å få tilbake eierskapet til sitt eget hjem....

Hus på fremmed grunn

Advokat Anne Sundøy holdt foredraget «Hus på fremmed grunn» under Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling i Trondheim den 23. – 24. september.

Har du vært utsatt for ulykke eller sykdom?

Da kan du ha krav på erstatning. Sammen har vi 50 års erfaring fra arbeid med erstatningssaker og trygd, og vi er ledende på disse områdene i vår...

Leieregulering ved boligutleie

Når utleier og leietaker har avtalt husleie så ligger leien i utgangspunktet fast, men husleieloven åpner for to unntak – indeksregulering og...

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021

Den nye arveloven ble vedtatt av Stortinget i mai 2019 og erstatter den gamle loven fra 1972. Med denne endringen er reglene om arv og skifte nå...