Foto: Shutterstock

Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Ny feiltolkning fra NAV som fratar fedre krav på foreldrepenger?

Høyesterett kom nylig til at NAV har praktisert reglene om foreldrepenger når det gjelder fedrekvoten feil. Dette gjelder for barn født frem til 01.10.21, og har ført til at mange foreldre urettmessig har mistet retten til foreldrepenger.  

NAV har uriktig praktisert et vilkår om at retten til fedrekvoten forutsatte et krav innen en definert frist. Dette er det ikke anledning til i henhold til avgjørelsen fra Høyesterett fra desember i fjor (HR-2023-2432-A).  

Vi behandler flere slike krav om etterbetaling for fedre.

Nå har NAV sendt ut et nytt standardsvar i disse sakene, hvor NAV oppstiller som krav for etterbetaling av fedrekvoten at far faktisk har avviklet ulønnet permisjon, eller at arbeidsgiver selv betalte permisjonstiden for far.

Dette mener vi fremstår som en urimelig lovfortolkning. Fedre som får avslag på foreldrepenger, vil i de aller fleste tilfellene ikke ha avviklet permisjon med barnet. Dette skyldes som regel at familier ikke har økonomisk mulighet til å avvikle ulønnet permisjon. Formålet med fedrekvoten i Norge, er nettopp at også fedre skal få tid sammen med barnet og at man da kan få betalt permisjon for å oppnå dette. NAV sin praktisering strider mot dette formålet.

Ta kontakt med advokat Inger Johansen  eller advokat Johan G. Bernander som vil bistå deg i et krav om etterbetaling av foreldrepenger. Det offentlige kan bli ansvarlig for dine advokatutgifter og vi vil søke om dette for deg.

På fvn.no finner du en artikkel som omhandler dette. Du kan lese den her

Bilde av Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
E-post

Bilde av Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
E-post