Foto: Shutterstock

Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Høyesterett kom nylig til at NAV har praktisert reglene om foreldrepenger feil for barn født frem til 01.10.21

Høyesterett kom nylig til at NAV har praktisert reglene om foreldrepenger feil for barn født frem til 01.10.21, og hvor dette har ført til at mange foreldre urettmessig har mistet retten til foreldrepenger.  

NAV har uriktig praktisert et krav om at retten til fedrekvoten forutsatte et krav innen en definert frist. Dette er det ikke anledning til, i henhold til den ferske avgjørelsen fra Høyesterett.   

Ta kontakt med advokat Inger Johansen  eller advokat Johan G. Bernander som vil bistå deg i et krav om etterbetaling av foreldrepenger. Det offentlige kan bli ansvarlig for dine advokatutgifter og vi vil søke om dette for deg.

Bilde av Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
E-post

Bilde av Er du rammet av “fedrekvotefellen”?

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
E-post