Samarbeidspartnere

Logo

Vi er samarbeidsadvokater for Norges Bondelag. Vi deltar i faglig samarbeid og har kompetanse på alle rettsspørsmål som er relevante for skogbruk og landbruk.

Logo

Medlemmer av Huseierne kan få rabatt på advokattjenester hos advokater som har inngått særskilt avtale med Huseierne.

Hos oss er det advokat Johan G. Bernander, advokat Kjell Bentestuen  og advokat Thor-Erik Andersen som har inngått slik avtale.

Rabatten utgjør ½ time gratis konsultasjon, samt 20% rabatt på den timeprisen advokatene har avtalt med Huseierne.

Logo

Vi er samarbeidsadvokater for Personskadeforbundet.

Les mer om fagområdet, Person- og pasientskader.