Åsmund Mjåland blir visepresident i Norges Røde Kors

Landsmøte i Norges Røde Kors har valgt advokat Åsmund Mjåland til ny visepresident

Norges Røde Kors avholdt landsmøte i Lillestrøm 6. til 8. oktober. Nytt landsstyre for organisasjonen ble valgt. Åsmund trer inn i ledelsen til en av Norges største frivillige organisasjoner. Vi gratulerer Åsmund med det nye vervet!

Sammen med Siri Hatlen og Solveig Ugland skal han utgjøre arbeidsutvalget i Norges Røde Kors for perioden 2023 til 2026.

Åsmund ble innstilt som visepresident av en enstemmig valgkomite. Valgkomiteen skrev i sin innstilling at:

«Valgkomiteen har innstilt Åsmund Mjåland om visepresident på grunn av hans brede erfaring og kompetanse fra både organisasjonsliv, politikk og næringsliv. Samfunnsengasjement og erfaring fra kommunikasjonsarbeid samt nasjonalt og internasjonalt utviklings- og rettighetsarbeid synes særlig relevant til vervet som visepresident i en nasjonal og internasjonal humanitær organisasjon som Røde Kors. Han har erfaring med konflikthåndtering og organisasjonsarbeid gjennom sin jobb som advokat. Han kjenner organisasjonen godt gjennom sitt verv i distriktsstyret i Agder Røde Kors, hvor han også har sittet i internasjonalt utvalg.

Han er opptatt av Røde Kors sitt mandat og humanitære verdier, og vil kunne løfte talspersonsrollen, internasjonal humanitær rett og internasjonal forståelse i styret.»

Vi ønsker Åsmund lykke til i det nye vervet. Vervet er 100 % frivillig, noe som innebærer at Åsmund fortsetter for fullt som advokat hos oss.

Vi håper Norges Røde Kors får glede av den ressursen Åsmund er.