Foto: Shutterstock

Forsikring som dekker advokatkostnader

Trenger du advokat, men er bekymret for kostnader?

De fleste privatpersoner har forsikringer som gir rettshjelpsdekning i private tvister. Dette gjelder typisk forsikringen knyttet til innbo- og eiendom. Det er unntak for saker knyttet til arbeidsforhold, samlivsbrudd, forvaltningsrett m.m., men det er normalt dekning for tvister knyttet til:

  • Eiendom
  • Forsikring
  • Kjøp og salg
  • Personskader

Du må betale en egenandel når du bruker forsikringen. Den er ofte kr 4000. For advokatkostnader ut over dette betaler du selv bare 20 %, mens forsikringsselskapet betaler 80 %.

Ta kontakt med oss, så undersøker vi om din sak er dekket under en rettshjelpsforsikring.