Medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd

Advokat Nils Anders Grønås er oppnevnt som medlem av Norges Fotballforbunds voldgiftsnemnd for perioden 2023-2026.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Nemndens medlemmer er oppnevnt av forbundsstyre, klubbene, spillerne og trenerne.

Oppnevnt av NFFs forbundsstyre:
Niels R. Kiær, advokat, Geir Woxholth, professor dr. juris, Espen Auberg, advokat

Oppnevnt av klubbene:
Nils Anders Grønås, advokat, Maren Marcussen, jurist

Oppnevnt av spillerne:
Erlend Hanstveit, forbundsleder i NISO, Marit Håvemoen, advokat, Eirik Monsen, advokat, Nicolai Løland Dolva, advokat, Line Ottersen Dahlberg, advokatfullmektig

Oppnevnt av trenerne:
Teddy Moen, daglig leder Norsk Trenerforening, Claude A. Lenth, advokat