Kritikk av pasientskadeordningen

Pasientskadeerstatningsordningen er under kritikk, og adv. Inger Johansen ved vårt kontor er en av flere advokater som er kritiske til ordningen.

Pasienter som krever erstatning etter å ha blitt feilbehandlet i helsevesenet mangler rettssikkerhet, mener advokater som retter skarp kritikk mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Dette kom frem i en undersøkelse TV2 har gjort blant 18 av landets mest erfarne advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker.

Du kan lese mer om dette her.

Foto: Liv-Unni Tveitane