Advokat Roald Solberg-Jacobsen

Advokat Roald Solberg-Jacobsen blir ny partner hos oss i august i år

Styreleder Yngve Andersen sier at vi både er stolte og glade over at Roald Solberg-Jacobsen velger å fortsette sin advokatvirksomhet som partner i vårt firma fra og med august i år.

Wigemyr bygger et sterkt fagmiljø og vokser jevnt og trutt. Hans kompetanse passer godt inn i vår satsing. Han vil styrke firmaet og laget vårt både faglig, sosialt og med sin erfaring som leder av advokatvirksomhet i Arendal.  

Roald har jobbet som advokat i over 15 år. Han har bistått i generasjonsskifter og har bred erfaring med rådgivning innenfor rettsspørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Han har god kommersiell forståelse og har også jobbet med alminnelig forretningsjus. Med bakgrunn fra stillinger i både Arendal og Tvedestrand kommuner, har han innsikt i offentlig forvaltning og offentligrettslige spørsmål.

Wigemyr legger stor vekt på å finne gode løsninger for våre klienter, og løse konflikter. Roald er god til å se løsninger for klienter, og ta de grep som gjør at klienten kan nå sine mål.  

Roald er samarbeidsadvokat for Huseierne og Bondelaget, og har følgende erfaringsbakgrunn:

Partner, Advokatfirma Tofte Hald AS, 2024
Partner, Advokatfirma Hald & Co DA, 2014
Advokat, Advokatfirma Hald & Co DA, 2009
Kommunejurist i Arendal kommune, 2007
Skatteoppkrever/juridisk rådgiver, Tvedestrand kommune, 2005
Juridisk rådgiver, Trygdeetatens Innkrevingssentral, 2004
Seminarleder, Universitet i Bergen, 2002

 Vi ønsker Roald hjertelig velkommen på Wigermyr-laget!

Agderposten
Fædrelandsennen