Foto: Liv-Unni Tveitane

Oppnevnelse - Medlem til klagenemda for internasjonale operasjoner

Adv. Johan F. Gjesdahl har blitt oppnevnt som medlem av klagenemda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Oppnevningen gjelder for en periode på fire år med virkning fra 15. mai 2024.