Krav mot utbygger - mangler ved fellesarealer.

Mange leilighetsbygg er organisert som eierseksjonssameier. Et eierseksjonssameie er ikke et selvstendig juridisk subjekt.

Advokat Gard Erik Garlie har tatt pennen fatt og skrevet i Fvn.no/Abito om krav mot utbygger - mangler ved fellesarealer.

Link til spalten finner du her