Styre i Wigemyr

Firmaet vårt fortsetter å vokse. Saksmengden øker, omsetningen øker og vi blir stadig flere advokater.

Vi har derfor bestemt at selskapet nå skal ha et eget styre.

Styret vårt skal lede selskapet, og bidra til å fortsette den gode utviklingen.

Yngve Andersen er valgt til styreleder.
Nils Anders Grønås, Anne Sundøy og Johan G. Bernander er valgt til styremedlemmer.

Alle er valgt for to år.