Foto: Shutterstock

Rekonstruksjonsloven - Norges svar på amerikanske chapter 11

Rekonstruksjonsloven kan være et effektivt instrument for å rydde opp i virksomhetens gjeldsproblemer.

Loven gir levedyktige virksomheter en mulighet til å få gjennomført forhandlinger med kreditorene - slik at konkurs unngås.
Rekonstruktøren leder arbeidet, og skal bidra til nødvendig omlegging og reduksjon av gjeld for virksomheten. Loven har flere virkemidler for å oppnå gode løsninger.

Vår advokat Kai Knudsen har lang erfaring med selskapsrett, konkurs- og panterett. Han er 1 av 3 advokater i Agder som er godkjent av tingretten som rekonstruktør.
Knudsen gir også råd til virksomheter eller kreditorer involvert i rekonstruksjon. I tillegg holder han også kurs i temaet.