Leieregulering ved boligutleie

Når utleier og leietaker har avtalt husleie så ligger leien i utgangspunktet fast, men husleieloven åpner for to unntak – indeksregulering og regulering til gjengs leie.

Advokat Gard Erik Garlie. Foto: Liv-Unni Tveitane