Tilgang til journaler og ev. videre behandlingsoppfølging etter konkurs i fem Alero- selskaper

Det er mange spørsmål om pasientjournaler i de selskapene som har gått konkurs. Se også oppdatert informasjon fra Statsforvalteren i Agder.

Det er mange spørsmål om pasientjournaler i de selskapene som har gått konkurs. Bostyrer har ikke tilgang til pasientenes journaler eller noen andre helseopplysninger for selskapenes pasienter. Bostyrer vil heller ikke få slik tilgang. Helselovgivningen tillater ikke dette. Journalene er elektronisk lagret hos ekstern leverandør. Systemplattformene er tatt ned grunnet manglende betaling, men leverandøren har opplyst til bostyrer at pasientjournalene er sikret. For tidligere Alero Hunsøya Tannhelsesenter AS er pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Hunsøya Tannhelsesenter AS som skal drive i samme lokaler. Det er opplyst at det vil være full drift fra 1. september 2023, og den nye eier gir tidligere pasienter tilgang til journalene.

For tidligere Alero Fagerholt Tannhelsesenter AS er pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Fagerholt Tannlegesenter AS som skal drive i samme lokaler og er åpnet nå. Tidligere pasienter kan henvende seg dit og få tilgang til journalene.

For tidligere Tannlege Erik Pedersen AS er pasientlister, varelager og driftstilbehør overtatt av Gold2 AS som skal drive i samme lokaler. Det er opplyst at det vil være full drift fra 21. august 2023. Ny eier skal gi tidligere pasienter tilgang til journalen sin.

Når det gjelder Alero Tannhelsesenter AS konkursbo i Lillesand er situasjonen fortsatt uavklart. Dersom det ikke etableres slik ny virksomhet etter det enkelte konkursbo vil Helsedirektoratet ved Helsearkivet ta over arkivet og være dataansvarlig iht. pasientjournalforskriften.