Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har fått godkjent sin søknad om å få opprette master i rettsvitenskap, og planlegger oppstart i august 2023.

Foto: Shutterstock

Vi har inngått avtale om praksisplass med UIA, og vil ta imot en student hvert høstsemester i tre år fra studieoppstart.

Vi gleder oss til å ta imot studenter i praksis.

Gratulerer til UIA og Sørlandet!

UiA får utdanne jurister - Universitetet i Agder