Foto: Shutterstock

Solcelleanlegg og vindparker

Det er stort behov for økt produksjon av strøm i årene fremover, og vi ser stadig nye planer om etablering anlegg for produksjon av vind-, sol- og vannkraft i Agder.

Vi i Wigemyr er involvert av grunneiere i en god del slike prosjekter, i og utenfor Agder.

Vi ser at utbyggere tilbyr avtaler med svært ulike vilkår, og som ofte er dårlige for grunneiere.

Vi minner derfor om at bistand fra advokater som er gode på grunneierrett, svært ofte vil være viktig for at grunneierne skal få ryddige avtaler og markedsmessig avkastning av grunnen sin.

Ta gjerne kontakt for en samtale hvis du som grunneier vurderer å gå inn i et slikt prosjekt. Vi anbefaler å be om advokatbistand tidlig i avtaleprosessen, gjerne sammen med flere berørte naboer.

Normalt vil utbygger dekke advokatutgifter i forhandlinger.