Medlem i Vennesla Næringsforening

Vi er medlem i Vennesla Næringsforening og vil være representert i foreningens ulike samlinger.