Foto: Advokatfirma Wigemyr

Herman Dahl

Herman Dahl er ny trainee hos oss.

Herman kommer fra Kristiansand og studerer på femte året på master ved UiB. Han har en bachelor i rettsvitenskap fra UIA. Tidligere drev han med sykling på fulltid. Han har også vært frivillig saksbehandler i Gatejuristen i Kristiansand. Til våren skal han  skrive masteroppgave innen skatterett. Herman interesserer seg særlig for arbeidsrett, formuerett og fast eiendoms rettsforhold.

Herman skal være hos oss en dag i uken i 6 måneder. Velkommen til oss!