Priser

Kostnadene ved å benytte våre advokattjenester vil avhenge av hvilke advokater som hjelper deg, hva slags sak det gjelder og omfanget av oppdraget.

Fri rettshjelp

I noen saker og situasjoner kan en klient ha rett til fri rettshjelp. Dette gjelder først og fremst for straffesaker, i barnevernssaker og noen andre sakstyper. Det er også ordninger for fri rettshjelp i noen sakstyper for personer med lav inntekt og formue. Våre advokater kan gi nærmere informasjon og veiledning om dette.

Rettshjelpsdekning

Mange mennesker har rettshjelpsdekning inkludert i en forsikringsavtale, som f. eks. hus- og villaforsikring, m.fl. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker deler av advokatomkostningene i noen type saker. Vi hjelper deg å finne ut om du har en slik dekning, og hva den i så fall dekker. 

Prislisten under skiller mellom privatpersoner og næringsaktører for å vise priser med og uten merverdiavgift.

Veiledende priser

Privat

Timepriser ink. mva

Advokatfulllmektiger

kr. 1 875 - 2 375

Ansatte advokater

kr. 2 250 - 2 750

Partnere

kr. 2 750 - 3 750

Næringsliv

Timepriser eks. mva

Advokatfullmektiger

kr. 1 500 - 1 900

Ansatte advokater

kr. 1 800 - 2 200

Partnere

kr. 2 200 - 3 000