Priser

Kostnadene ved å benytte våre advokattjenester vil avhenge av hvilke advokater som hjelper deg, hva slags sak det gjelder og omfanget av oppdraget.

Fri rettshjelp

I noen saker og situasjoner kan en klient ha rett til fri rettshjelp. Dette gjelder først og fremst for straffesaker, i barnevernssaker og noen andre sakstyper. Det er også ordninger for fri rettshjelp i noen sakstyper for personer med lav inntekt og formue. Våre advokater kan gi nærmere informasjon og veiledning om dette.

Rettshjelpsdekning

Mange mennesker har rettshjelpsdekning inkludert i en forsikringsavtale, som f. eks. hus- og villaforsikring, m.fl. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker deler av advokatomkostningene i noen type saker. Vi hjelper deg å finne ut om du har en slik dekning, og hva den i så fall dekker. 

Prislisten under skiller mellom privatpersoner og næringsaktører for å vise priser med og uten merverdiavgift.

Veiledende priser

Privat

Timepriser ink. mva

Advokatfullmektiger

kr 1.875 - 2.375

Ansatte advokater

kr 2.250 - 2.750

Partnere

kr 2.750 - 3.750

Næringsliv

Timepriser eks. mva

Advokatfullmektiger

kr 1.500 - 1.900

Ansatte advokater

kr 1.800 - 2.200

Partnere

kr 2.200 - 3.000