Skiftesamling i Agder Tunnelservice AS - konkursbo

Bostyrer er advokat (H) Kai Knudsen i Advokatfirma Wigemyr. Borevisor er statsautorisert revisor Eivind Balke Thue.

Foreløpig innberetning

Styre
Ved konkursåpning hadde styret følgende sammensetning:
Styreleder: Arnfred Lennart Berntsen
Styremedlem: Kjell Vidar Stenberg Hamre

Selskapets virksomhet/ansatte
Selskapets virksomhet ved konkursåpning bestod av utvikling, produksjon av anleggsmaskiner og systemer for anleggsbransjen, herunder ombygginger av maskiner og service. Selskapet var, ifølge egne opplysninger, ledende i Europa innen elektrifisering av tungt anleggsutstyr og tunnelutstyr.

Det var 95 ansatte i selskapet ved konkursåpningen.

Krav i boet
Det er til nå meldt 195 fordringer, til sammen NOK 193 452 101,-.

Dersom du har informasjon av interesse for bobehandlingen, kan du ta kontakt med bostyrer på e-postadresse: kai.knudsen@wigemyr.no

Agder Tunnelservice AS var ved konkursåpningen eid 94 % av Agder Gruppen AS. Dette selskapet er også gått konkurs, og bobestyrer er advokat Christian Bohne i advokatfirma Kjær. 
www.advkjaer.no