Hus på fremmed grunn

Advokat Anne Sundøy holdt foredraget «Hus på fremmed grunn» under Bondelagets årlige samarbeidsadvokatsamling i Trondheim den 23. – 24. september.

Foto: Åsmund Mjåland

Under foredraget gikk advokat Anne Sundøy gjennom viktige regler i tomtefesteloven, tinglysingsloven og naboloven. Mange har hus på grunn de ikke eier selv. Problemstillingen er mer praktisk enn de fleste tror.

Vårt kontor kan bistå deg dersom du står overfor en slik problemstilling.

Utgangspunkter i norsk rett er at den som bygger hus, hytte eller annen bygning på en annens grunn, ikke får eiendomsretten til bygget. Dette utgangspunktet kommer til uttrykk i lov om hendelege eigedomshøve og har blitt stadfestet i flere dommer fra Høyesterett.

Advokat Anne Sundøy gikk gjennom flere viktige regler i foredraget. Blant annet om hvilke grep som må gjøres for å rydde opp i uklare eierforhold eller rettigheter i fast eiendom.

Hus på fremmed grunn forekommer ofte i følgende tilfeller:

  • Hvor det foreligger et festeforhold etter tomtefesteloven.
  • Hvor et bygg er delvis plassert på naboens grunn.
  • Hvor det er avtalt at et bygg kan føres opp på en annens eiendom.  

Ta kontakt med vårt kontor dersom du trenger bistand til en lignende sak.  

Vi deltar i faglig samarbeid og har kompetanse på alle rettsspørsmål som er relevante for skogbruk og landbruk. Under årets samarbeidsadvokatsamling deltok advokat Anne Sundøy sammen med advokat Kjell Bentestuen, advokat Gard Erik Garlie og advokatfullmektig Åsmund Mjåland. 

Vårt kontor er samarbeidsadvokater for Norges Bondelag,