Hvorfor velge Wigemyr?

I Wigemyr er vi opptatt av å hjelpe mennesker og virksomheter med de problemstillingene de faktisk har. Noen ganger handler det om ren saksbehandling, andre ganger om komplekse utfordringer eller fastlåste situasjoner. Uansett hva du trenger hjelp til, er vi i Wigemyr opptatt av å finne den beste løsningen på din utfordring sammen med deg.

Noen ganger i livet 

kan vi alle støte på problemer som er så vanskelige at vi trenger hjelp til å løse dem. Hver eneste dag hjelper vi mennesker og virksomheter med å finne vei ut av vanskelige situasjoner. Det er vårt fag og det vi brenner for. Har noen gjort urett mot deg, står vi opp for deg. Har du en konflikt du ikke kommer ut av, kan vi gi råd og hjelpe deg.

Når du tar kontakt med oss i Wigemyr

skal du oppleve at vi tar deg på alvor og setter oss ordentlig inn i din sak. Uten en grundig forståelse av ditt behov, hjelper det lite å være eksperter på jus. For å løse et problem, må vi først forstå det. Derfor er det avgjørende for oss å lytte oppriktig til deg og være ærlige i våre råd og bistand. Noen ganger ser vi løsninger du ikke visste fantes, andre ganger må vi fortelle deg at saken din ikke er verdt å gå videre med. Uansett skal du være trygg på at vi i Wigemyr møter deg med respekt og ærlighet, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen for deg. 

"Våre advokater jobber gjerne alene, men like ofte sammen i team tilpasset den faktiske utfordringen som skal løses"

Wigemyr er et av de største advokatkontorene

mellom Oslo og Stavanger. Størrelse er ikke det viktigste, men det gir oss trygghet på at vi kan påta oss både store og komplekse oppdrag, fra ren saksbehandling til omfattende rettsaker. Ingen oppdrag eller klienter er for små. Eller for store. Våre advokater er eksperter på sine spesifikke fagområder. De arbeider gjerne alene, men like ofte sammen i team skreddersydd for den utfordringen som skal løses. Begge deler til klientens beste.

Vår ekspertise. Din trygghet.

Vi kjenner lover og regler, og velger alltid veien videre sammen med deg.

Vi leter alltid etter den beste veien til en god løsning så raskt som mulig, og til en forsvarlig kostnad.

Vi kan klage på vedtak eller skrive alle typer søknader til det offentlige.

Vi kjenner domstolene og kan ta ut søksmål eller gi tilsvar på dine vegne. Omfattende prosedyreerfaring gir trygghet når saker skal løses i rettsapparatet.

Vi har erfaring med forhandlinger, innenfor eller utenfor rettsapparatet, og velger forhandlingsløsninger når det er mulig for å få et godt resultat.

Vi utreder spørsmålet du trenger svar på og gir deg godt grunnlag for å ta gode valg.

Vi går i dialog med motparter eller mulige samarbeidspartnere på dine vegne, og ser på muligheter for å finne løsninger på utfordringene.

Vi legger vekt på at vår opptreden skal være fair. Motparter skal møtes med respekt, selv om vi skal finne gode løsninger på problemene.

Vi har integritet, og du får ærlige råd, også når vi mener du ikke har en god sak å gå videre med.

Vi forteller deg om risikoen i saken din, og forklarer rettsreglene som gjelder for at du skal kunne ta gode valg.