Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Det er mange interesser knyttet til eiendomsutvikling og salg av eiendom. Wigemyradvokatene kjenner regelverket og har erfaring og kompetanse på alle områder. Vi har inngående kjennskap til reglene om ekspropriasjon, og har arbeidet med de fleste store saker på Sørlandet de siste 20 år.

Videre arbeider vi med spørsmål knyttet til naboforhold, grenser og alle typer rettigheter knyttet til faste eiendommer.

Vi kan prosess i jordskifteretten og har bred erfaring med å nytte jordskifterettene til avklaring av rettslige spørsmål. Videre har vi god kompetanse på etablering og innløsning av tomtefeste, samt alle avtaler om feste av grunn.

Vi hjelper deg også med alle rettslige spørsmål knyttet til husleieforhold, sameie i fast eiendom, og spørsmål som oppstår for seksjonerte eiendommer. 

Vi i Wigemyr har mange oppdrag med utarbeidelse av reguleringsplaner og uttalelser i  offentlige planprosesser.

Vi bistår ved kontraktsinngåelse, salg og overføring av fast eiendom. Vi gjennomfører også oppgjør.

Vårt kontor har advokater med bred erfaring i odelsrett.

Bilde av Yngve Andersen

Yngve Andersen

Advokat/partner (H)
M: +47 99 63 78 73
E-post

Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post

Bilde av Erik Ottemo

Erik Ottemo

Advokat/partner
M: +47 93 23 55 24
E-post

Bilde av Thor-Erik Andersen

Thor-Erik Andersen

Advokat/partner
M: +47 98 20 52 91
E-post

Bilde av Anne Sundøy

Anne Sundøy

Advokat/partner
M: +47 97 19 52 72
E-post

Bilde av Gard Erik Garlie

Gard Erik Garlie

Advokat/partner
M: +47 99 70 12 34
E-post

Bilde av Johan G. Bernander

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
E-post

Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
E-post

Bilde av Vanessa Martinsen

Vanessa Martinsen

Advokat
M: + 47 90 80 99 64
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post

Bilde av Emma Myklebust Eggen

Emma Myklebust Eggen

Advokatfullmektig
M: + 47 95 89 28 39
E-post