Bilde av Emma Myklebust Eggen

Emma Myklebust Eggen

Advokatfullmektig
M: + 47 95 89 28 39
eme@wigemyr.no

Bakgrunn

Bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder 2018
Utvekslingsopphold ved Universitetet i Torino 2022
Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2023

Praksis

Saksbehandler hos Studentjuristen
Arbeidsgruppeleder ved Universitetet i Agder
Trainee hos Advokatfirmaet Pind, Bergen
Trainee hos Advokatfirmaet Ræder, Oslo
Trainee hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA
Trainee hos Advokatfirmaet BAHR, Oslo
Trainee hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz, Ålesund
Trainee hos CMS Kluge, Bergen
Vitenskapelig assistent ved Handelshøyskolen UiA, institutt for rettsvitenskap
Fag: arbeidsrett, komparativ rett, kontraktsrett, rettsstat og menneskerettigheter
Trainee hos Advokatfirma Wigemyr & Co
Advokatfullmektig i Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2023

Fagområder

• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom