Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
kai.knudsen@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1988, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Skatterett
Advokatbevilling: 1991
Møterett for Høyesterett: 2014

Praksis

Førstekonsulent Stavanger likningskontor, utenlandsavdelingen m.v.
Skattejurist hos Arthur Andersen & Co, Stavanger
Advokatfullmektig og ansatt advokat hos adv.fa. Helliesen, Middelthon & Stephansen ANS, Stavanger
Ansatt advokat hos adv.fa. Øystein E. Krabberød i Kristiansand
Egen advokatpraksis fra 1998, Adv.fa. Krabberød & Knudsen
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2001

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forretningsjus og selskapsrett
• Grunnerverv og ekspropriasjon
• Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi i Wigemyr bistår ofte grunneiere når det offentlige vil ekspropriere eiendom.

Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo

Wigemyr har et erfarent team av advokater med støtte av saksbehandlere som arbeider med konkursbo og rekonstruksjon. Mange av våre advokater arbeider også med privat og offentlig skifte av dødsbo.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.