Bilde av Erik Ottemo

Erik Ottemo

Advokat/partner
M: +47 93 23 55 24
eo@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1989, Universitetet i Bergen
Spesialfag: Boligrett, arbeidsrett
Advokatbevilling: 1994

Praksis

Førstekonsulent Hordaland fylkesskattekontor
Førstekonsulent Oljeskattekontoret, Oslo
Dommerfullmektig Sand sorenskriverembete, Grimstad
Dommerfullmektig Kristiansand byrett
Førstekonsulent Kristiansand likningskontor
Advokat Coopers & Lybrand / Pricewaterhouse Coopers
Forelest i skatterett Høgskolen i Agder og Folkeuniversitetet
Ansatt hos Advokatfirma Wigemyr & Co siden 2000
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2010

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forretningsjus og selskapsrett
• Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo

Wigemyr har et erfarent team av advokater med støtte av saksbehandlere som arbeider med konkursbo og rekonstruksjon. Mange av våre advokater arbeider også med privat og offentlig skifte av dødsbo.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.