Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
sl@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1993, Universitetet i Bergen
Spesialfag: Arbeidsrett
Advokatbevilling: 1996

Praksis

Dommerfullmektig hos byfogden i Bergen
Kommuneadvokaten i Kristiansand
Kemner i Kristiansand
Juridisk rådgiver for rådmannen i Kristiansand kommune
Assisterende rådmann i Kristiansand kommune
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2009

Verv

Styreverv i aksjeselskaper

Utmerkelser

Årets styreleder 2017

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Energirett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forretningsjus og selskapsrett
• Forvaltningsrett
• Grunnerverv og ekspropriasjon
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Energirett

Vi i Wigemyr tilbyr rådgivning fra erfarne advokater om rettsspørsmål for utbygging av vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi i Wigemyr bistår ofte grunneiere når det offentlige vil ekspropriere eiendom.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.