Bilde av Thor-Erik Andersen

Thor-Erik Andersen

Advokat/partner
M: +47 98 20 52 91
tea@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1999, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Skatterett, sjørett
Advokatbevilling: 2002

Praksis

Adv.flm./advokat Advokatfirmaet Holmen & Co DA
Skattejurist og seniorskattejurist Vest-Agder fylkesskattekontor
Ansatt advokat Deloitte advokatfirma DA
Advokatforum, egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap
Ansatt advokat KPMG Law Advokatfirma
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra april 2014

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forretningsjus og selskapsrett
• Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Konkurs, rekonstruksjon og dødsbo

Wigemyr har et erfarent team av advokater med støtte av saksbehandlere som arbeider med konkursbo og rekonstruksjon. Mange av våre advokater arbeider også med privat og offentlig skifte av dødsbo.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.