Bilde av Vanessa Martinsen

Vanessa Martinsen

Advokat
M: + 47 90 80 99 64
vm@wigemyr.no

Bakgrunn

Bachelorgrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder  2016
Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 2018
Spesialisering i arbeidsrett og menneskerettigheter.

Praksis

Vitenskapelig assistent i forvaltnings- og miljørett, instituttet for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder .
Vitenskapelig assistent i menneskerettigheter, instituttet for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Kjær DA  
Advokat i Advokatfirmaet Kjær DA 
Advokat i Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2022

Språk: Skriftlig og muntilg serbo-kroatisk

 

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forvaltningsrett
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.