Bilde av Yngve Andersen

Yngve Andersen

Advokat/partner (H)
M: +47 99 63 78 73
yngve.andersen@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1994, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Selskapsrett, forsikringsrett
Advokatbevilling: 1996 
Møterett for Høyesterett: 2020

Praksis

Adv.flm. Advokatfirmaet BAHR
Dommerfullmektig hos sorenskriveren i Stjørdal og Verdal
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 1997
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2000

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Forretningsjus og selskapsrett
• Forvaltningsrett
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.