Bilde av Johan G. Bernander

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
jgb@wigemyr.no

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap: 2010, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Styremedlemmers erstatningsansvar for forretningsmessige avgjørelser – En sammenligning av rettstilstanden i Norge og USA
Valgfag ved Chicago Kent College of Law, 2009
Advokatbevilling: 2012

Praksis

Trainee Steenstrup Stordrange/Wiersholm
Advokatfullmektig/advokat Help Forsikring AS
Advokat/eier Help-Advokatene AS
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2019

Fagområder

• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Fast eiendom
• Forsikringsrett
• Tvisteløsning og prosedyre