Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
kjell.bentestuen@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1983, Universitetet i Oslo
Advokatbevilling: 1987

Praksis

Finansdepartementets skattelovavdeling
Dommerfullmektig Mandal sorenskriverembete
Advokat/partner Advokatfirmaet Kjær DA fra1987

Fagområder

• Avtaler og kontrakter
• Bygge- og entrepriserett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forsikringsrett
• Forvaltningsrett
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner og virksomheter i dialog med, og i saker mot forsikringsselskaper. Dette kan være tolking av forsikringsavtaler, skadeoppgjør eller klage på selskapenes avgjørelser.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.