Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
asmund.mjaland@wigemyr.no

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2020)
Bachelor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder (2018)
Spesialisering i plan- og bygningsrett, utlendingsrett og krigens folkerett
Utveksling ved Yeditepe Üniversitesi i Istanbul (2019-2020)

Praksis

Arbeidsgruppelærer  ved Institutt for rettsvitenskap på Universitet i Agder, 2028-2022
Saksbehandler i NAV Klageinstans Sør, 2020
Foreleser, sensor og oppgaveretter ved Institutt for rettsvitenskap på Universitetet i Agder fra 2021
Advokatfullmektig i Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2021
Advokat i Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2022

Verv

Kommunestyrerepresentant, Marnardal kommune, 2015-2019
Kommunestyrerepresentant, Lindesnes kommune, 2019-2022
Styremedlem i Agder Røde Kors, 2021-2023
Medlem av Alumnirådet ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder, 2022-2023
Styreleder, Bjelland Næringsutvikling AS fra 2020
Styremedlem i Advokatforeningen Vest-Agder krets fra 2021
Medlem av "Advisory Board" ved Universitetet i Agder fra 2022
Visepresident i Norges Røde Kors fra 2023

Verv fra politikk, organisasjonsliv og næringsliv

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Barnerett og barnevern
• Bygge- og entrepriserett
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Fast eiendom
• Forvaltningsrett
• Grunnerverv og ekspropriasjon
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Barnerett og barnevern

Vi i Wigemyr har lang erfaring og god kompetanse innen barnerett og barnevern. Vi forhandler og gir bistand til foreldre ved uenighet om foreldreansvar, samvær, fast bosted og andre spørsmål.

Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Fast eiendom

Wigemyrs advokater har bred erfaring med alle problemstillinger som oppstår i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår grunneiere, byggherrer, eiendomsutviklere og naboer. Vi representerer privatpersoner, selskaper og offentlige myndigheter.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi i Wigemyr bistår ofte grunneiere når det offentlige vil ekspropriere eiendom.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.