Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Når du skal inngå samboerforhold eller gifte deg, bistår vi med råd og skriver avtaler, samt oppretter ektepakter og testamenter.

Dersom forholdet går i stykker kjenner vi reglene som gjelder, og kan forhandle frem løsninger eller bistå deg hvis saken går til domstolene.

Vi kjenner regelverk for arv og skifte (ny lov fra 2021) og dokumentavgift. Vi gir råd til deg og din familie om hvordan arvespørsmål best kan håndteres. Vi utarbeider testamenter og avtaler som sikrer gode og ryddige prosesser for arveforskudd og gaver.

Generasjonsskifter i bedrifter bør planlegges godt. Våre advokater kan både selskapsrett og arverett, og har erfaring med å finne gode løsninger når neste generasjon skal ta over.

Generasjonsskifter for landbrukseiendommer reiser mange privatrettslige spørsmål. Du må tenke gjennom hvilke løsninger som gir minst skatt, og du kan trenge offentlig godkjenning av den løsningen du mener er best. Ofte reises odelsrettlige problemstillinger. Vi er spesialister på disse reglene, og kan bistå slik at neste generasjon overtar gården på en ryddig måte.

Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post

Bilde av Erik Ottemo

Erik Ottemo

Advokat/partner
M: +47 93 23 55 24
E-post

Bilde av Thor-Erik Andersen

Thor-Erik Andersen

Advokat/partner
M: +47 98 20 52 91
E-post

Bilde av Nils Anders Grønås

Nils Anders Grønås

Advokat/partner
M: +47 48 88 61 00
E-post

Bilde av Anne Sundøy

Anne Sundøy

Advokat/partner
M: +47 97 19 52 72
E-post

Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
E-post

Bilde av Rune Alsted Amundsen

Rune Alsted Amundsen

Advokat/partner
M: +47 91 34 41 14
E-post

Bilde av Vanessa Martinsen

Vanessa Martinsen

Advokat
M: + 47 90 80 99 64
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post

Bilde av Emma Myklebust Eggen

Emma Myklebust Eggen

Advokatfullmektig
M: + 47 95 89 28 39
E-post