Bilde av Rune Alsted Amundsen

Rune Alsted Amundsen

Advokat/partner
M: +47 91 34 41 14
rune.amundsen@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 2007, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Utlendingsrett, Internasjonale menneskerettigheter, Politirett

Praksis

Jurist Utlendingsdirektoratet
Jurist / seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder
Politifullmektig Agder politidistrikt
Politiadvokat Agder politidistrikt
Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2020
Partner i Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2024

Verv

Styremedlem i Advokatforeningen Vest-Agder krets fra 2021

Fagområder

• Arbeidsrett
• Avtaler og kontrakter
• Barnerett og barnevern
• Familierett, arv og generasjonsskifter
• Forvaltningsrett
• Strafferett og bistand
• Tvisteløsning og prosedyre


Fagområder

Arbeidsrett

Wigemyr har spesialisert kompetanse innen arbeidsrett. Vi arbeider løpende med arbeidsavtaler, oppsigelse, avskjedssaker, nedbemanning, omstrukturering og alle ulike problemstillinger i arbeidsforhold.

Avtaler og kontrakter

Gode kontrakter er nøkkelen til godt samarbeid. Wigemyrs advokater bistår virksomheter og privatpersoner fra planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og ved gjennomføring av kontrakter. Vi har også bred erfaring i å løse tvister om forståelsen av en kontrakt.

Barnerett og barnevern

Vi i Wigemyr har lang erfaring og god kompetanse innen barnerett og barnevern. Vi forhandler og gir bistand til foreldre ved uenighet om foreldreansvar, samvær, fast bosted og andre spørsmål.

Familierett, arv og generasjonsskifter

Vi bistår med samboeravtaler og ektepakter, og ved skifte etter et samlivsbrudd. Våre advokater gir råd om arv, testamenter og i generasjonsskifter.

Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Strafferett og bistand

Wigemyr håndterer saker innenfor alle deler av både alminnelig og spesiell strafferett. Det betyr rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter til den er ferdig behandlet i nødvendige domstolinstanser.

Tvisteløsning og prosedyre

Vi vurderer risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolene, forhandler frem løsninger og gjennomfører rettssaker. Alle våre advokater har omfattende prosedyreerfaring, og tre av oss har møterett for Høyesterett.