Forvaltningsrett

Wigemyrs advokater gir råd og bistand i alle spørsmål som kan oppstå i møte med offentlige myndigheter.

Vi i Wigemyr bistår selskaper og privatpersoner med alle spørsmål som oppstår i møtet med offentlige myndigheter.

Våre advokater bistår i prosesser med reguleringsplaner, kommuneplaner og utbyggingsavtaler. Vi hjelper deg hvis du skal lage en reguleringsplan, gi innspill til en plan eller klage på et vedtak. Vi arbeider også med alle typer byggesaker og bistår både søker og naboer på ulike stadier i byggesaksbehandlingen.

Forvaltningsretten omfatter også borgeres rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet, psykisk helsevern og utdanning. Vi kjenner lovverk og forvaltningspraksis og bistår i slike saker.

Vi har advokater som bistår i utlendingssaker 

Videre bistår vi med rådgivning til leverandører som inngir anbud til offentlige virksomheter. Vi bistår også leverandører ved klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og som prosessfullmektig i rettsaker.

Bilde av Yngve Andersen

Yngve Andersen

Advokat/partner (H)
M: +47 99 63 78 73
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post

Bilde av Inger Johansen

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
E-post

Bilde av Nils Anders Grønås

Nils Anders Grønås

Advokat/partner
M: +47 48 88 61 00
E-post

Bilde av Anne Sundøy

Anne Sundøy

Advokat/partner
M: +47 97 19 52 72
E-post

Bilde av Gard Erik Garlie

Gard Erik Garlie

Advokat/partner
M: +47 99 70 12 34
E-post

Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
E-post

Bilde av Rune Alsted Amundsen

Rune Alsted Amundsen

Advokat/partner
M: +47 91 34 41 14
E-post

Bilde av Vanessa Martinsen

Vanessa Martinsen

Advokat
M: + 47 90 80 99 64
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post