Bilde av Inger Johansen

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
inger.johansen@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1995, Universitetet i Oslo
Advokatbevilling: 2001

Praksis

Advokatfullmektig / advokat i If skadeforsikring
Politifullmektig i Agder politidistrikt
Juridisk rådgiver Tollregion Sør- Norge
Rådgiver Aetat klage- og ankekontoret
Ansatt advokat hos Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2008
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2012

Verv

Sparebanken Sør, nestleder i styret, 2018-2022
(Styremedlem  i perioden 2014 – 2017).

Fagområder

• Person- og pasientskader
• Tvisteløsning og prosedyre
• Forvaltningsrett
• Forsikringsrett