Bygge- og entrepriserett

Wigemyrs advokater gir råd og bistår i alle faser av en byggeprosess. Vi bistår både byggherre og entreprenør.

Wigemyrs advokater er rådgivere for en rekke eiendomsutviklere. Vi kan hjelpe deg med valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontrakter, prosjektgjennomføring og sluttoppgjørsbehandling.

Våre advokater hjelper grunneiere og byggherrer. Vi har skrevet og forhandlet mange grunneieravtaler, og kan reglene for skatt og avgift i den forbindelse.

I Wigemyr bistår vi i alle forhold i byggesaker mot offentlige myndigheter. Vi har solid kompetanse og lang erfaring med plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser og ekspropriasjon.

Bilde av Yngve Andersen

Yngve Andersen

Advokat/partner (H)
M: +47 99 63 78 73
E-post

Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Erik Ottemo

Erik Ottemo

Advokat/partner
M: +47 93 23 55 24
E-post

Bilde av Gard Erik Garlie

Gard Erik Garlie

Advokat/partner
M: +47 99 70 12 34
E-post

Bilde av Johan G. Bernander

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
E-post

Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
E-post

Bilde av Vanessa Martinsen

Vanessa Martinsen

Advokat
M: + 47 90 80 99 64
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post