Grunnerverv og ekspropriasjon

Vi i Wigemyr bistår ofte grunneiere når det offentlige vil ekspropriere eiendom.

Grunn- og rettighetservervet kan enten gjennomføres som ekspropriasjon med tvungen avståelse mot erstatning, gjennom frivillige forhandlinger om avståelse og erstatning eller ved en kombinasjon.

Ta gjerne kontakt med oss for en innledende og uformell samtale.

Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post