Energinett

Vi i Wigemyr tilbyr rådgivning fra erfarne advokater om rettsspørsmål for utbygging av vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Vi gir bistand i forbindelse med grunnerverv, gir råd og bistår i skjønn og tvisteløsning.

Ny kraftutbygging eller utvidelse av eksisterende anlegg reiser mange spørsmål om rettighetene til utbygging. Vi har advokater som er eksperter på å forstå gamle og nye rettighetsforhold.

Vi har bistått mange grunneiere i avtaleforhandlinger med utbyggere av vannkraft, vindkraft og annen fornybar energi.

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post