Forretningsjus og selskapsrett

Selskaper med næringsvirksomhet har behov for erfarne rådgivere som forstår kommersiell tankegang og kjenner regelverket. Våre advokater har bistått selskaper ved etablering av virksomhet, drift og utvikling, så vel som avvikling.

Når vi får innsikt i din forretningsmodell vil vi kunne hjelpe deg med å velge riktig selskapsform og lage tilhørende avtaleverk for eiere og ledelse. Vi vurderer også muligheter for å endre eller bytte selskapsform.

Vi har kompetanse på egenkapitaltransaksjoner og bistår ved fusjoner og fisjoner, og vi tilbyr grundig og effektiv gjennomgang av potensielle kandidater for oppkjøp, «due diligence». Vi bistår med balanserte og gode avtaler mellom kunder, leverandører og andre, som sikrer forutsigbarhet og ivaretar rettigheter og plikter.

Våre advokater bidrar også til vurdering av restrukturering, omdannelse eller oppløsning/avvikling av virksomhet, emisjoner og kapitalnedsettelser.

Vi bistår deg i vurdering av styreansvar, og aksjeeieres rettigheter og plikter, herunder minoritetsvern og myndighetsmisbruk.

Å forutse skattemessige konsekvenser kan være avgjørende for om virksomheter oppnår ønskede resultater. Derfor jobber vi tett med bedriftsledere med å utarbeide og realisere forretningsstrategier.

I tillegg til ovennevnte bistår Wigemyr også våre klienter i tvistesaker som omhandler forretningsjus.

Vi har også advokater med lang og omfattende erfaring i styrearbeid, som kan påta seg styreverv. Vi kan gi råd til styrer i selskaper.

Bilde av Yngve Andersen

Yngve Andersen

Advokat/partner (H)
M: +47 99 63 78 73
E-post

Bilde av Kai Knudsen

Kai Knudsen

Advokat/partner (H)
M: +47 90 68 18 55
E-post

Bilde av Bjørgulv Rygnestad

Bjørgulv Rygnestad

Advokat/partner
M: +47 90 14 45 87
E-post

Bilde av Solveig Løhaugen

Solveig Løhaugen

Advokat/partner
M: +47 97 53 68 26
E-post

Bilde av Erik Ottemo

Erik Ottemo

Advokat/partner
M: +47 93 23 55 24
E-post

Bilde av Thor-Erik Andersen

Thor-Erik Andersen

Advokat/partner
M: +47 98 20 52 91
E-post