Barnerett og barnevern

Vi i Wigemyr har lang erfaring og god kompetanse innen barnerett og barnevern. Vi forhandler og gir bistand til foreldre ved uenighet om foreldreansvar, samvær, fast bosted og andre spørsmål.

Når foreldre ikke blir enige om samvær, daglig omsorg eller foreldreansvar kan vi bistå i forhandlinger og ved tvist for domstolen.

I barnevernsaker gir vi råd og representerer foreldre i undersøkelsessaker, akuttvedtak, omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring. Vi hjelper deg og taler din sak i møter mellom foreldre, med barneverntjenesten eller andre instanser ved behov.

Vi fører saker om tvistespørsmål for fylkesnemnd og de alminnelige domstoler.

Bilde av Nils Anders Grønås

Nils Anders Grønås

Advokat/partner
M: +47 48 88 61 00
E-post

Bilde av Rune Alsted Amundsen

Rune Alsted Amundsen

Advokat/partner
M: +47 91 34 41 14
E-post

Bilde av Åsmund Mjåland

Åsmund Mjåland

Advokat
M: +47 94 81 26 73
E-post