Forsikringsrett

Vi bistår privatpersoner og virksomheter i dialog med, og i saker mot forsikringsselskaper. Dette kan være tolking av forsikringsavtaler, skadeoppgjør eller klage på selskapenes avgjørelser.

Bilde av Johan F. Gjesdahl

Johan F. Gjesdahl

Advokat/partner (H)
M: +47 98 85 23 21
E-post

Bilde av Inger Johansen

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
E-post

Bilde av Johan G. Bernander

Johan G. Bernander

Advokat/partner
M: +47 97 12 89 65
E-post

Bilde av Kjell Bentestuen

Kjell Bentestuen

Advokat/partner
M: +47 90 60 50 67
E-post