Strafferett og bistand

Wigemyr håndterer saker innenfor alle deler av både alminnelig og spesiell strafferett. Det betyr rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter til den er ferdig behandlet i nødvendige domstolinstanser.

Vi har flere erfarne advokater som påtar seg forsvareroppdrag. Noen av advokatene våre er også faste forsvarere i Tingretten.

Flere av Wigemyrs erfarne advokater påtar seg oppdrag som bistandsadvokat. Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta fornærmedes interesser under etterforskning og eventuell gjennom en straffesak.

Bilde av Nils Anders Grønås

Nils Anders Grønås

Advokat/partner
M: +47 48 88 61 00
E-post

Bilde av Rune Alsted Amundsen

Rune Alsted Amundsen

Advokat/partner
M: +47 91 34 41 14
E-post