Person- og pasientskader

Hos Wigemyr møter du advokater som er spesialister på alle typer personskader som trafikkskader, yrkesskader/sykdom og pasientskader. Vi kan bistå i sak mot forsikringsselskaper, private motparter og offentlig myndigheter, og vurderer gjerne din sak.

Når alvorlige ulykker inntreffer, vil det ofte føre til skader som gir rett til erstatning. Når skyldspørsmålet ved ulykken er avklart, vil det være dennes forsikringsselskap som står for erstatningsansvaret. Vi har lang erfaring fra denne typen saker og vil være den støttespilleren og profesjonelle ressursen du trenger for å ivareta dine interesser.

I Wigemyr har vi flinke advokater som vil hjelpe deg å manøvrere i et krevende landskap av lover og dokumentkrav. Vi kjenner pasientskadeloven og skadeserstatningsloven. Som din advokat og rådgiver skal du oppleve å bli tatt på alvor og få konkret hjelp til å få vite hvilke rettigheter du har og bistand til å få riktig erstatningsbeløp.

Wigemyr har flere advokater med lang erfaring i å bistå skadelidte i forhandlinger med forsikringsselskap, samt prosedyre av personskadesaker for domstolene. Vi bistår også i alle saker hvor yrkesskader og yrkessykdommer er tema, herunder saker tilhørende Hovedtariffavtalen for offentlig ansatte.

Wigemyr har også en rekke oppdrag knyttet til voldsoffererstatning og som bistandsadvokat for voldsofre.

Alle arbeidstakere skal være med i en yrkesskadeforsikring som sikrer at arbeidstakere får erstatning hvis de blir skadet på jobb. Vi i Wigemyr har lang erfaring med å bistå forsikringstakere med erstatningssaker. Wigemyr hjelper med å manøvrere trygt gjennom saksgang og frem til et riktig oppgjør.

Spørsmål om trygderettigheter oppstår ofte i forbindelse med skader og ulykker, men også i andre saker har både privatpersoner og bedrifter behov for bistand. I møte med NAV kan det være vanskelig å selv finne ut av rettigheter og eventuelt fremme krav eller klage. Våre advokater har bred erfaring med trygderett, og vil kunne hjelpe deg i slike prosesser.

Bilde av Johan F. Gjesdahl

Johan F. Gjesdahl

Advokat/partner
M: +47 98 85 23 21
E-post

Bilde av Inger Johansen

Inger Johansen

Advokat/partner
M: +47 91 73 28 70
E-post