Bilde av Helge Wigemyr

Helge Wigemyr

Seniorrådgiver
M: +47 93 03 95 61
hw@wigemyr.no

Bakgrunn

Juridisk embetseksamen: 1977, Universitetet i Oslo
Spesialfag: Kommunalrett
Advokatbevilling: 1986
Møterett for Høyesterett: 2007

Praksis

Saksbehandler i Husbanken
Formannskapssekretær
Førstekonsulent Statens Pristilsyn
Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver ved Hammerfest Sorenskriverembete
Partner Advokatfirma Wigemyr & Co fra 1986 - 2022
Seniorrådgiver Advokatfirma Wigemyr & Co fra 2023

Verv

Styreverv i ulike bedrifter på Sørlandet.


Fagområder