Nekter Agder Energi å bruke veier

En rekke grunneiere nekter Agder Energi å bruke deres private veier. De mener selskapet oppfører seg arrogant.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Nekter Agder Energi å bruke veier - fvn.no

Vi bistår magne grunneiere i saker der det offentlige vil bygge ut eller ekspropriere. I denne saken er det advokat Bjørgulv Rygnestad som bistår grunneierne.