Kommunen dekker saksutgiftene til Alethia

Kristiansand kommune dekker i sin helhet advokatutgiftene familien Elliott har hatt i den fire år lange kampen for å gi datteren Alethia et forsvarlig botilbud.

Du kan lese mer om saken på fvn.no