Foto: Liv-Unni Tveitane

Kjell Bentestuen er vår nye partner

Vi er glade for å få enda en dyktig jurist og erfaren advokat på laget.

1. juli begynte Kjell Bentestuen i Wigemyr. Kjell har vært advokat i Kristiansand siden 1987 og har bred erfaring fra en rekke fagområder, som rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder offentlige reguleringer, entreprise og transaksjoner. Han har også arbeidet mye med kontraktsrett, erstatning og forsikring, og bistår også i saker om familierett, arv og skifte. Kjell har omfattende prosedyreerfaring fra de ordinære domstoler og for jordskifteretten. 

Kjell er nysgjerrig og har stort engasjement for å finne gode løsninger for klientene. Han lover fortsatt høy aktivitet, og vi ønsker alle hans klienter velkommen.