Bostyrers salær nedsatt

Bostyrers salær nedsatt med 45 %. Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utarbeidelse av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet Bergen 2017 AS

Foto: Liv-Unni Tveitane

Brødtekst: Bergen 2017 AS var arrangør for VM i landeveissykling 2017. Selskapet gikk senere konkurs. Advokat Kai Knudsen har bistått Norges Cykleforbund (NCF) med utforming av merknader til salærkrav til bostyrer i konkursboet Bergen 2017 AS. I en fersk kjennelse fra Hordaland tingrett ble bostyrers salær nedsatt med 45 %, fra 5,7 millioner til 2,6 millioner. Borevisor ble nedsatt med 30 %, fra 4 millioner til 3 millioner. Kjennelsen kan leses i sin helhet her.

Styret i NCF vedtok i juni 2020 å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere om styret i NCF i perioden 2014 – 2018 har brutt idrettens regelverk knyttet til søknad om og gjennomføring av Sykkel VM 2017, og vurdere om det finnes juridisk grunnlag for erstatningskrav mot tillitsvalgte knyttet til samme forhold. Arbeidsgruppen mener at styret i NCF ikke har brutt idrettens regelverk knyttet til søknad om og gjennomføring av Sykkel VM 2017, og at det ikke er juridisk grunnlag for erstatningskrav mot tillitsvalgte. Rapporten kan leses i sin helhet her.